Zorg over de schotten heen

Elise van de Putte is kinderarts sociale pediatrie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en bekleedt sinds twee jaar de eerste leerstoel levensloopgeneeskunde in Nederland. Vincent Jaddoe is hoogleraar kindergeneeskunde, algemeen kinderarts in het Sophia Kinderziekenhuis en hoofd van het wereldwijd unieke Generation R-onderzoek. Allebei pleiten ze voor een vorm van zorg die de schotten rondom leeftijd, vakgebied én financiering overstijgt: de levensloopgeneeskunde.
Load More Articles